Staedion

Het 0900-nummer van StaedionĀ is: 0900 1424

Het 0900-alternatief hebben we nog niet, weet jij een nummer, laat het achter als reactie op dit bericht.

Over Staedion

StaedionStaedion is de grootste woningcorporatie in Den Haag. Van de ruim 500 corporaties in Nederland behoort Staedion tot de tien grootste. Staedion is ontstaan op 23 december 1999 uit een fusie van de in Den Haag gevestigde woningbouwverenigingen: Protestants Christelijke Woningbouwvereniging “De Goede Woning”, Algemene Woningbouwvereniging en de Christelijke Woningbouwvereniging Patrimonium ‘s-Gravenhage.

Over Woningcorporaties

Een woningbouwcorporatie of woningcorporatie is een organisatie die zich zonder winstoogmerk richt op het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte (sociale woningbouw). Doordat de Nederlandse overheid het bouwen van goede en goedkope woningen grotendeels aan deze organisaties overliet, en zichzelf veelal beperkte tot de rol van financier, regelgever en toezichthouder, heeft de woningcorporatie in Nederland een centrale rol in de volkshuisvestingssector gekregen. De taken van de woningcorporaties zijn door het Ministerie van VROM geregeld in het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh).

Persoonlijk advies? Bel 020 262 1789

Binnenkomende zoekopdrachten:

Dit bericht is geplaatst in Alternatief voor 0900 nummers met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Goed (werkend) alternatief! Foutief telefoon nummer doorgeven